Terms and Conditions

§1 O nas

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.moriheiseven.com (dalej jako: „Strona”) jest Tomasz Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Morihei Seven Tomasz Nowak", posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: os. Bolesława Chrobrego 1/67, 60-681 Poznań, nr NIP: 9720852670, REGON: 301926316, adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., numer telefonu: (+48) 509 154 670 (DALEJ JAKO: „MORIHEI SEVEN”, „WŁAŚCICIEL” LUB „ADMINISTRATOR”).

§2 Zastrzeżenie prawne

Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Morihei Seven po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy - zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez Morihei Seven.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

§3 Korzystanie ze strony

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Morihei Seven udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Aktualną wersję przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge lub Brave
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazane jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub
  • pisemnie na adres biura: os. Bolesława Chrobrego 1/67, 60-681 Poznań.

W opisie zgłoszenia prosimy podać

(1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz

(2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

§4 Usługi elektroniczne

Na Stronie dostępne są usługi elektroniczne: formularz kontaktowy.

Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Formularz Kontaktowy” widocznej na dole Strony adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, imienia oraz tematu i treści wiadomości, a następnie kliknięciu pola „Wyślij wiadomość”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

§5 Prawa autorskie

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

§6 Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub
  • pisemnie na adres: os. Bolesława Chrobrego 1/67, 60-681 Poznań.
Contact details

Creative Studio Morihei Seven

Os.Bol.Chrobrego 1/67
60-681 Poznań (Poland)

Office and workshop:
Ul. Księdza Szczepana Janasika 6
62-035 Kórnik (Poland)

tel. (+48) 509 154 670
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stay in touch

The site uses cookies to deliver services in accordance with Privacy Policy.
Copyright © 2020 Creative Studio Morihei Seven